Hotline: 0981 996 996/ 0982 996 696|lab@phucgia.com.vn

Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Chứng Nhận Đăng Ký Thử Nghiệm Đèn LED Theo QCVN 19:2019/BKHCN Cho Phúc Gia Lab

2020-11-07T09:40:14+07:00

Ngày 18/9/2020, Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định chứng nhận đăng ký thử nghiệm An toàn điện và Tương thích điện từ (EMC) đèn LED cho Phúc Gia Lab theo Quyết định số 3084/TĐC-HCHQ ngày 18 tháng 9 năm 2020. Vui lòng chờ vài

Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Chứng Nhận Đăng Ký Thử Nghiệm Đèn LED Theo QCVN 19:2019/BKHCN Cho Phúc Gia Lab 2020-11-07T09:40:14+07:00

Bộ Thông Tin Và Truyền Thông Chỉ Định Phúc Gia Lab Thử Nghiệm Pin Lithium

2020-12-09T08:45:56+07:00

Ngày 29/09/2020, Phúc Gia Lab (Vilas 1212) được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định là Phòng thử nghiệm Pin Lithium cho thiết bị cầm tay theo QCVN 101:2016/BTTTT; QCVN 101:2020/BTTTT; IEC 62133-2:2017 theo Quyết định số 1638/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 9 năm 2020. Theo đó, Phúc Gia Lab (Vilas 1212) là đơn vị

Bộ Thông Tin Và Truyền Thông Chỉ Định Phúc Gia Lab Thử Nghiệm Pin Lithium 2020-12-09T08:45:56+07:00

Bộ Công Thương Chỉ Định Phúc Gia Lab Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng

2020-11-07T09:40:25+07:00

Ngày 22/04/2019, Phòng thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Phúc Gia (Phúc Gia Lab) được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 bởi Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam – Bộ Khoa Học và Công Nghệ cấp với số VILAS 1212. Ngày 22/07/2019, Phúc Gia Lab được Bộ Công Thương chỉ định là phòng thử

Bộ Công Thương Chỉ Định Phúc Gia Lab Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng 2020-11-07T09:40:25+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Pin Lithium – QCVN 101:2016/BTTTT và QCVN 101:2020/BTTTT

2020-12-09T08:48:41+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Pin Lithium - QCVN 101:2016/BTTTT và QCVN 101:2020/BTTTT Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia - VILAS 1212 sẽ trực tiếp thử nghiệm Pin Lithium tại Hà Nội theo QCVN

Kết Quả Thử Nghiệm Pin Lithium – QCVN 101:2016/BTTTT và QCVN 101:2020/BTTTT 2020-12-09T08:48:41+07:00

Hướng Dẫn Thử Nghiệm Và Chứng Nhận Hợp Quy Đèn LED Theo QCVN 19:2019/BKHCN

2021-02-03T17:34:41+07:00

MỤC LỤC BÀI VIẾT: I. CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH ĐƯỢC ÁP DỤNG II. HƯỚNG DẪN THỬ NGHIỆM, CHỨNG NHẬN HỢP QUY ĐÈN LED THEO QCVN 19:2019/BKHCN 1.Thử nghiệm hợp quy Đèn LED theo QCVN 19:2019/BKHCN ở đâu? 2. Tại sao cần thử nghiệm, chứng nhận, công bố hợp quy đèn LED và Đăng ký kiểm

Hướng Dẫn Thử Nghiệm Và Chứng Nhận Hợp Quy Đèn LED Theo QCVN 19:2019/BKHCN 2021-02-03T17:34:41+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Đèn LED

2021-07-08T15:26:57+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Đèn LED Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Đây Là Một Trong 10 Sản Phẩm Mà Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Đã Được Bộ Công Thương Chỉ Định Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng.

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Đèn LED 2021-07-08T15:26:57+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Laptop/ Máy Tính Xách Tay

2020-11-05T16:21:31+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Laptop/ Máy Tính Xách Tay Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Đây Là Một Trong 10 Sản Phẩm Mà Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Đã Được Bộ Công Thương Chỉ Định Thử Nghiệm Hiệu

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Laptop/ Máy Tính Xách Tay 2020-11-05T16:21:31+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Tablet/ Máy Tính Bảng

2020-12-08T17:19:55+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Tablet/ Máy Tính Bảng Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Đây Là Một Trong 10 Sản Phẩm Mà Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Đã Được Bộ Công Thương Chỉ Định Thử Nghiệm Hiệu Suất

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Tablet/ Máy Tính Bảng 2020-12-08T17:19:55+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Máy Giặt

2020-11-05T16:21:41+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Máy Giặt Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Đây Là Một Trong 10 Sản Phẩm Mà Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Đã Được Bộ Công Thương Chỉ Định Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng.

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Máy Giặt 2020-11-05T16:21:41+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Nồi Cơm Điện

2020-11-05T16:21:45+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Nồi Cơm Điện Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Đây Là Một Trong 10 Sản Phẩm Mà Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Đã Được Bộ Công Thương Chỉ Định Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Nồi Cơm Điện 2020-11-05T16:21:45+07:00