Hotline: 0981 996 996/ 0982 996 696|lab@phucgia.com.vn

Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Chứng Nhận Đăng Ký Thử Nghiệm Đèn LED Theo QCVN 19:2019/BKHCN Cho Phúc Gia Lab

2020-11-07T09:40:14+07:00

Ngày 18/9/2020, Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định chứng nhận đăng ký thử nghiệm An toàn điện và Tương thích điện từ (EMC) đèn LED cho Phúc Gia Lab theo Quyết định số 3084/TĐC-HCHQ ngày 18 tháng 9 năm 2020. Vui lòng chờ vài

Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Chứng Nhận Đăng Ký Thử Nghiệm Đèn LED Theo QCVN 19:2019/BKHCN Cho Phúc Gia Lab 2020-11-07T09:40:14+07:00

Báo Giá Thử Nghiệm Hợp Quy Đèn LED Theo QCVN 19/BKHCN (An Toàn Điện, Tương Thích Điện Từ)

2021-02-03T17:33:38+07:00

Công ty Cổ Phần Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia xin được gửi tới quý khách hàng Báo giá Thử nghiệm An toàn điện và Tương thích điện từ (EMC) cho sản phẩm chiếu sáng sử dụng công nghệ LED theo QCVN 19/BKHCN. Vui lòng chờ vài giây để loading Báo Giá Thử Nghiệm và Chứng Nhận

Báo Giá Thử Nghiệm Hợp Quy Đèn LED Theo QCVN 19/BKHCN (An Toàn Điện, Tương Thích Điện Từ) 2021-02-03T17:33:38+07:00

Quotation Testing Of Electric Safety And Electromagnetic Compatibility (EMC) For LED Lighting Products According To QCVN 19/BKHCN

2020-12-18T18:04:03+07:00

Phuc Gia – Providing Content About Quotation Testing Of Electric Safety And Electromagnetic Compatibility (EMC) For LED Lighting Products According To QCVN 19/BKHCN. Please wait a few seconds to load Quotation. ? Click here to download Quotation For more information, please contact: PHUC GIA LABORATORY CORPORATION (PGU – Click here for more information about the company) Phone: 0981

Quotation Testing Of Electric Safety And Electromagnetic Compatibility (EMC) For LED Lighting Products According To QCVN 19/BKHCN 2020-12-18T18:04:03+07:00

Hướng Dẫn Thử Nghiệm Và Chứng Nhận Hợp Quy Đèn LED Theo QCVN 19:2019/BKHCN

2021-02-03T17:34:41+07:00

MỤC LỤC BÀI VIẾT: I. CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH ĐƯỢC ÁP DỤNG II. HƯỚNG DẪN THỬ NGHIỆM, CHỨNG NHẬN HỢP QUY ĐÈN LED THEO QCVN 19:2019/BKHCN 1.Thử nghiệm hợp quy Đèn LED theo QCVN 19:2019/BKHCN ở đâu? 2. Tại sao cần thử nghiệm, chứng nhận, công bố hợp quy đèn LED và Đăng ký kiểm

Hướng Dẫn Thử Nghiệm Và Chứng Nhận Hợp Quy Đèn LED Theo QCVN 19:2019/BKHCN 2021-02-03T17:34:41+07:00

Hợp Chuẩn/ Hợp Quy Đèn LED Đường Phố Theo QCVN 19:2019/BKHCN

2020-12-08T18:06:25+07:00

MỤC LỤC BÀI VIẾT: I. CÁC QUY ĐỊNH, QUY CHUẨN KỸ THUẬT HIỆN HÀNH ĐƯỢC ÁP DỤNG II. HƯỚNG DẪN THỬ NGHIỆM, CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN/ HỢP QUY ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ THEO QCVN 19:2019/BKHCN 1.Thử nghiệm hợp quy Đèn LED đường phố theo QCVN 19:2019/BKHCN ở đâu? 2. Đèn LED đường phố sẽ thực hiện chứng

Hợp Chuẩn/ Hợp Quy Đèn LED Đường Phố Theo QCVN 19:2019/BKHCN 2020-12-08T18:06:25+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Giới Hạn Nhiễu Điện Từ (EMI) Đèn LED – QCVN 19:2019/BKHCN

2020-12-08T18:06:32+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Giới Hạn Nhiễu Điện Từ (EMI) Đèn LED Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia - VILAS 1212 sẽ trực tiếp thử nghiệm Đèn LED tại Hà Nội theo TCVN

Kết Quả Thử Nghiệm Giới Hạn Nhiễu Điện Từ (EMI) Đèn LED – QCVN 19:2019/BKHCN 2020-12-08T18:06:32+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm An Toàn Điện (ES) Đèn LED Tube – QCVN 19:2019/BKHCN

2020-12-08T17:58:35+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm An Toàn Điện (ES) Đèn LED Tube - QCVN 19:2019/BKHCN Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia - VILAS 1212 sẽ trực tiếp thử nghiệm Đèn LED Tube tại Hà

Kết Quả Thử Nghiệm An Toàn Điện (ES) Đèn LED Tube – QCVN 19:2019/BKHCN 2020-12-08T17:58:35+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm An Toàn Điện (ES) Đèn LED Bulb – QCVN 19:2019/BKHCN

2020-12-08T18:06:41+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm An Toàn Điện (ES) Đèn LED Bulb - QCVN 19:2019/BKHCN Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia - VILAS 1212 sẽ trực tiếp thử nghiệm Đèn LED tại Hà Nội

Kết Quả Thử Nghiệm An Toàn Điện (ES) Đèn LED Bulb – QCVN 19:2019/BKHCN 2020-12-08T18:06:41+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm An Toàn Điện (ES) Đèn LED Cố Định Lắp Chìm – QCVN 19:2019/BKHCN

2020-12-09T08:53:45+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm An Toàn Điện (ES) Đèn LED Cố Định Lắp Chìm - QCVN 19:2019/BKHCN Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia - VILAS 1212 sẽ trực tiếp thử nghiệm Đèn LED

Kết Quả Thử Nghiệm An Toàn Điện (ES) Đèn LED Cố Định Lắp Chìm – QCVN 19:2019/BKHCN 2020-12-09T08:53:45+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm An Toàn Điện (ES) Đèn LED Cố Định Lắp Nổi – QCVN 19:2019/BKHCN

2020-12-09T08:56:15+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm An Toàn Điện (ES) Đèn LED Cố Định Lắp Nổi - QCVN 19:2019/BKHCN Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia - VILAS 1212 sẽ trực tiếp thử nghiệm Đèn LED

Kết Quả Thử Nghiệm An Toàn Điện (ES) Đèn LED Cố Định Lắp Nổi – QCVN 19:2019/BKHCN 2020-12-09T08:56:15+07:00