Hotline: 0981 996 996/ 0982 996 696|lab@phucgia.com.vn

About Phuc_Gia_Union

This author has not yet filled in any details.
So far Phuc_Gia_Union has created 51 blog entries.

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VILAS 1212

2021-09-18T10:32:08+07:00

Ngày 22 tháng 04 năm 2019, Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) nhận được Chứng chỉ Công nhận do Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) (thuộc Bộ Khoa Học Công Nghệ) ban hành về việc công nhận Phòng thử nghiệm Phúc Gia thuộc Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia đạt chuẩn

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VILAS 1212 2021-09-18T10:32:08+07:00

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VALAS 09

2021-09-18T10:38:42+07:00

Ngày 18 tháng 08 năm 2020, Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) nhận được Chứng chỉ Công nhận do Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (VACI) ban hành về việc công nhận Phòng thử nghiệm Phúc Gia thuộc Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017. BÀI VIẾT LIÊN

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VALAS 09 2021-09-18T10:38:42+07:00

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VLAT-1.0388

2021-09-18T10:38:47+07:00

Ngày 06 tháng 9 năm 2021, Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) nhận được Chứng chỉ Công nhận do Liên hiệp các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam - Văn Phòng Đánh Giá Công Nhận Năng Lực Đánh Giá Sự Phù Hợp về Tiêu Chuẩn Chất Lượng (AOSC) ban hành về việc công

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VLAT-1.0388 2021-09-18T10:38:47+07:00

Bộ Khoa Học Và Công Nghệ CN ĐKHĐ TN Tương Thích Điện Từ (EMC) – QCVN 09:2012/BKHCN

2021-09-20T11:07:02+07:00

Ngày 16 tháng 7 năm 2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động thử nghiệm Tương thích điện tử (EMC) cho các sản phẩm điện - điện tử gia dụng và mục đích tương tự theo QCVN 9:2012/BKHCN

Bộ Khoa Học Và Công Nghệ CN ĐKHĐ TN Tương Thích Điện Từ (EMC) – QCVN 09:2012/BKHCN 2021-09-20T11:07:02+07:00

Báo Giá Thử Nghiệm QCVN 09:2012/BKHCN và Sửa Đổi 1:2018 Cho Thiết Bị Điện Gia Dụng

2021-09-20T11:07:20+07:00

Ngày 16 tháng 7 năm 2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp Giấy chứng nhận Hoạt động thử nghiệm Tương thích điện tử (EMC) cho các sản phẩm điện - điện tử gia dụng và mục đích tương tự theo QCVN 9:2012/BKHCN và Sửa

Báo Giá Thử Nghiệm QCVN 09:2012/BKHCN và Sửa Đổi 1:2018 Cho Thiết Bị Điện Gia Dụng 2021-09-20T11:07:20+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Tương Thích Điện Từ (EMC) Cho Máy Hút Bụi – QCVN 09:2012/BKHCN

2021-09-20T11:07:45+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Tương Thích Điện Từ (EMC) Cho Máy Hút Bụi - QCVN 09:2012/BKHCN Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia - VILAS 1212 sẽ trực tiếp thử nghiệm Máy Hút Bụi

Kết Quả Thử Nghiệm Tương Thích Điện Từ (EMC) Cho Máy Hút Bụi – QCVN 09:2012/BKHCN 2021-09-20T11:07:45+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Tương Thích Điện Từ (EMC) Cho Tủ Lạnh, Tủ Đá – QCVN 09:2012/BKHCN

2021-09-20T10:53:54+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Tương Thích Điện Từ (EMC) Cho Tủ Lạnh, Tủ Đá - QCVN 09:2012/BKHCN Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia - VILAS 1212 sẽ trực tiếp thử nghiệm Tủ Lạnh,

Kết Quả Thử Nghiệm Tương Thích Điện Từ (EMC) Cho Tủ Lạnh, Tủ Đá – QCVN 09:2012/BKHCN 2021-09-20T10:53:54+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Tương Thích Điện Từ (EMC) Cho Máy Khoan Cầm Tay – QCVN 09:2012/BKHCN

2021-09-20T11:08:09+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Tương Thích Điện Từ (EMC) Cho Máy Khoan Cầm Tay - QCVN 09:2012/BKHCN Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia - VILAS 1212 sẽ trực tiếp thử nghiệm Máy Khoan

Kết Quả Thử Nghiệm Tương Thích Điện Từ (EMC) Cho Máy Khoan Cầm Tay – QCVN 09:2012/BKHCN 2021-09-20T11:08:09+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Tương Thích Điện Từ (EMC) Cho Máy Sấy Tóc – QCVN 09:2012/BKHCN

2021-09-20T11:08:37+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Tương Thích Điện Từ (EMC) Cho Máy Sấy Tóc - QCVN 09:2012/BKHCN Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia - VILAS 1212 sẽ trực tiếp thử nghiệm Máy sấy tóc

Kết Quả Thử Nghiệm Tương Thích Điện Từ (EMC) Cho Máy Sấy Tóc – QCVN 09:2012/BKHCN 2021-09-20T11:08:37+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Tương Thích Điện Từ (EMC) Cho Điều Hòa – QCVN 09:2012/BKHCN

2021-09-20T11:09:03+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Tương Thích Điện Từ (EMC) Cho Điều Hòa - QCVN 09:2012/BKHCN Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia - VILAS 1212 sẽ trực tiếp thử nghiệm Điều hòa tại Hà

Kết Quả Thử Nghiệm Tương Thích Điện Từ (EMC) Cho Điều Hòa – QCVN 09:2012/BKHCN 2021-09-20T11:09:03+07:00